Logo
Tractaments

Tractaments

A Fisioteràpia Mallorca estam especialitzats en fisioteràpia esportiva i en tractaments de:

  • Patologies d’esquena: lumbélgies, cervicèlgies, hernies discals, etc.
  • Patologies musculars: tensions, contractures, rotures musculars, etc.
  • Fisioteràpia traumatolègica per: esguinces, fractures, luxacions, lesions esportives, etc.
  • Fisioteràpia ortopèdica: irregularitats de columna, irregularitats posturals, etc.
  • Massatge terapèutic i de relaxacio muscular.
  • Vendadges funcionals per a la pràctica de l’esport, vendadge neuromuscular, vendadge preventiu, etc
Print this page
© Fisioterapia Mallorca 2018 - Miquel Mir Fisioterapeuta - Inca - Mallorca